akvarijum
AKVARIJUMI

U Sašinoj radionici poseban akcenat je na izradi akvarijuma. Koriste se najkvalitetnija stakla i silikonski lepkovi dostupni na našem tržištu. Ograničenja u pogledu dimezija i oblika akvarijuma, kao i njihovih tehničkih mogućnosti gotovo da nema. Svi akvarijumi se, prema želji klijenata, opremaju nekim od filtracionih sistema, haubom za postavljane profesionalne rasvete, kao i tehničkom opremom, a takođe se dekorišu prirodnim ili veštačkim materijalima. Vama ostaje da staklo oživite i dugi niz godina uživate u prelepom isečku podvodnog sveta...


izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri izrada akvarijuma po meri